16 května, 2017

Pravidla

Dne 1.10.2018 bylo Ministerstvem životního prostředí (MŽP) oficiálně odtajněny podmínky udělení dotací na nákup a realizaci akumulačních nádrží s příslušenstvím. Myšlenka je jednoduchá – co nejefektivněji využít srážkové vody v domácnosti či na zahradě a to nyní pro všechny po celé ČR. Snahou je snížit celkové množství odebírané pitné vody z povrchových či podzemních zdrojů.
O dotaci může žádat vlastník či stavebník rodinných a bytových domů. Nově lze nyní využít dotaci i pro domy určené k rekreaci, které jsou trvale obydleny (nutno doložit).

deskovka_ik1

Podávání žádostí bude řešeno především elektronicky přes web: www.dotacedestovka.cz a to od 29.5.2017 od 10:00, popřípadě osobně na krajském pracovišti SFŽP. V druhém kole je k čerpání celkově 340.000.000,- Kč. Minimální velikost akumulační nádrže musí být 2 m3. Z dotace je možno profinancovat nákup zařízení, instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U využití předčištěné odpadní vody je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10.000,- Kč.

Základní novinky v programu od 1. 10. 2018

 • Dotaci na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro domy z tzv. suchých obcí).
 • Příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných systémů mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).
 • Alokace programu se navyšuje na 340 mil. korun.
 • Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity nestandardní výrobky, např. stávající nepoužívané jímky k akumulaci dešťové vody.
 • Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.
 • Při podání žádosti spolu s potřebnými dokumenty elektronickou cestou (tj. přes informační systém programu nebo datovou schránku) není již nutné Fondu dokládat dokumenty v listinné podobě.
 • K doložení dotace není nutné předkládat doklad o dokončení novostavby a doklad o právní subjektivitě. Navíc je třeba přiložit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Podpora se bude týkat:

cropped-voda_1-10959132.jpg

1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

 • Dotace až 20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů.

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • Dotace až 30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů.

3. Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 • Dotace až 60.000,- Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45.000,- Kč (bez kombinace využití srážkové vody) + 3.500 Kč/m3 nádrže a 10.000,- Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových nákladů.

Dešťovka Ptáček

 

K žádosti o dotaci budete potřebovat:

 • Odborný posudek realizační firmou či autorizovaným projektantem (jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci – popis stávajícího a navrhovaného řešení, výkresy a schéma zapojení + vyčíslení přínosů.

  Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu (nezapomeňte si uschovat veškeré faktury s doklady o úhradě, popřípadě položkový rozpočet nebo smlouvu o dílo).

  Máte již schválenou dotaci Dešťovka? Pokud ano, neváhejte a kontaktujte nás! Čeká na vás proškolený tým v sortimentu inženýrských sítí, který vám poradí s výběrem nádrže vč. příslušenství.

  Zdroj: Web MŽP ze dne 1.10.2018 www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50