16 května, 2017

Dešťovka

Dne 27.4.2017 bylo Ministerstvem životního prostředí (MŽP) oficiálně odtajněny podmínky udělení dotací na nákup a realizaci akumulačních nádrží s příslušenstvím. Myšlenka je jednoduchá – co nejefektivněji využít srážkové vody v domácnosti či na zahradě. Snahou je snížit celkové množství odebírané pitné vody z povrchových či podzemních zdrojů.
O dotaci může žádat vlastník či stavebník rodinných a bytových domů. Pozor, nelze využít pro domy určené k rekreaci ani v případě nahlášeného trvalého bydliště.

deskovka_ik1

Podávání žádostí bude řešeno především elektronicky přes web: www.dotacedestovka.cz a to od 29.5.2017 od 10:00, popřípadě osobně na krajském pracovišti SFŽP. V tomto pilotním projektu je 100.000.000,- Kč.
Podpora se bude týkat:

cropped-voda_1-10959132.jpg

1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

 • Dotace až 20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů.

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • Dotace až 30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů.

3. Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 • Dotace až 60.000,- Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45.000,- Kč (bez kombinace využití srážkové vody) + 3.500 Kč/m3 nádrže a 10.000,- Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových nákladů.

Dešťovka Ptáček

 

K žádosti o dotaci budete potřebovat:

 • Odborný posudek realizační firmou či autorizovaným projektantem (jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci – popis stávajícího a navrhovaného řešení, výkresy a schéma zapojení + vyčíslení přínosů.
 • Pokud budete žádat dotaci pouze pro zálivku je nutné doložit potvrzení o akutním nedostatku pitné vody v obci s platností od roku 2014:
  • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou
  • místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech
  • místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce

Pokud splňujete alespoň jedno z kritérií, máte velkou šanci, že vám bude dotace pouze na zálivku přidělena. Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu (nezapomeňte si uschovat veškeré faktury s doklady o úhradě, popřípadě položkový rozpočet nebo smlouvu o dílo), proto s nákupem nádrže nemusíte čekat až po datu 29.5.2017. Nádrž vč. příslušenství můžete zakoupit v síti prodejen PTÁČEK – velkoobchod a.s. již nyní! Čeká na Vás proškolený tým Inženýrských sítí, který Vám poradí s výběrem nádrže vč. příslušenství.

Zdroj: Tisková zpráva MŽP ze dne 27.4.2017 a www.dotacedestovka.cz